Home » Over ons

Over ons

Wij zijn een organisatie met een aantal bedrijven die farmaceutische zorg aanbieden in Nederland. Het is onze ambitie om het welzijn van mensen te vergroten door het zo effectief, veilig en efficiënt mogelijk organiseren van geneesmiddelen zorg. Dit doen wij door maatwerk dienstverlening rondom geneesmiddelen optimaal te organiseren en te faciliteren. Wij zijn een innovatieve organisatie en spelen voortdurend in op nieuwe ontwikkelingen in de zorg en benutten de kansen die dat met zich meebrengt


Met voldoende schaalgrootte en toch zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften van de patiënt in zijn eigen leefomgeving leggen wij de lat hoog als het gaat om efficiency, veiligheid en effectiviteit. Tezamen met het faciliteren van de juiste farmaceutische zorg rondom de zorgverlener zijn dit wat ons betreft de basisvoorwaarden voor goede zorgverlening.


Als trusted partner in de zorgketen beseffen wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om de gezondheid van onze cliënten. En wij dragen die verantwoordelijkheid graag. Het verdienen van vertrouwen, consistentie in dienstverlening, de eenheid en het onderscheid zijn daarbij onze belangrijkste drijfveren


Marjan Terpstra is de oprichter van Ovidius Pharma & Care en apotheker specialist. Zij is Lairesse Ziekenhuisfarmacie voor de Instellingen voor Medisch Specialistische Zorg (IMSZ) gestart vanuit de Lairesse apotheek waar zij sinds 1995 directeur en eigenaar is.

Vanaf 2001 is Marjan Terpstra zich vanuit Lairesse apotheek gaan specialiseren in de anderhalfdelijnszorg bij de Instellingen voor Medisch specialistische Zorg (IMSZ). Met name op het gebied van de farmaceutische toezichthouding en de inrichting van de farmacie bij privéklinieken en zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) in Nederland. Haar jarenlange ervaring en kennis van de farmacie in de anderhalfdelijnszorg is uniek. Samenwerking met certificerende instanties zoals de Kiwa, ZKN, beleidsmakers bij de zorgverzekeraars en gespecialiseerde juristen behoren tot haar netwerk. Hierdoor kan haar expertise optimaal worden ingezet bij alle vraagstukken en implementaties ten behoeve van de farmacie bij de IMSZ in Nederland.

Marjan is één van de weinige vrouwelijke zorgondernemers in Nederland en DGA van Ovidius Pharma & Care waartoe  Lairesse apotheek, Koninginne apotheek, Zuidas apotheek en Lairesse eHealth  behoren.


Daan Jansen is na afronding van zijn studie farmacie aan de Universiteit Utrecht in 2007 begonnen als openbaar apotheker bij de Lairesse apotheek. Na het doorlopen van zijn registratie tot openbaar apotheker heeft hij de poliklinische apotheek van Reade, reuma en revalidatie, opgezet. In 2017 is Daan weer teruggekeerd bij Lairesse. Hij is verantwoordelijk voor de aansturing van de 3 openbare apotheken. Daan is sinds 2008 actief betrokken bij initiatieven gericht op het digitaal uitwisselen van medicatiegegevens. Tevens heeft hij door de jaren heen ervaring opgedaan in start-ups gericht op het digitaliseren van (farmaceutische)zorg, waar hij nog steeds intensief bij betrokken is.

Zijn aandachtsgebieden zijn openbare farmacie, technologische innovaties in de zorg, digitale gegevens uitwisseling, zorg op afstand en proces optimalisatie binnen de eerste en tweedelijnszorg.